श्री कपिलबस्तु ईट्टा उद्योग व्यवसायी संघ

क्र.सं.

कार्यसमिति सदस्यको नाम

पद

सम्पर्क न म्बर

उद्योगकको नाम ठेगाना

1
   श्री सफर अलि मियाँ
अध्यक्ष    
2   निवर्तमान अध्यक्ष    
3 श्री अल्ताफुरिहमान खाँ उपाध्यक्ष    
4 श्री नसिब हुसैन सचिब    
5 श्रीमधुरकुमार जोशी कोषाध्यक्ष    
6 श्रीसफर अलि मियाँ जिल्ला संघका अध्यक्ष    
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
Copyright © 2012 :: Itta Bhatta Association :: All rights reserved. Powered by : Radiant Infotech Nepal