श्री ईट्टा उद्योग संघ, तनहूँ

 श्री ईट्टा उद्योग संघ, तनहूँ


क्र.सं.

कार्यसमिति सदस्यको नाम

पद

सम्पर्क नम्बर

उद्योगकको नाम ठेगाना

1
श्री बालकृष्ण घिमिरे
अध्यक    
2   निवर्तमान अध्यक्ष    
3 श्री रामदेव पन्थ उपाध्यक    
4 श्री निर्मल अधिकारी सचिव    
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
Copyright © 2012 :: Itta Bhatta Association :: All rights reserved. Powered by : Radiant Infotech Nepal