श्री बारा पर्सा ईट्टा उद्योग व्यवसायी संघ

                                              
               श्री बारा पर्सा ईट्टा उद्योग व्यवसायी संघ, बारा 


क्र.सं.

कार्यसमिति सदस्यको नाम

पद

सम्पर्क नम्बर

उद्योगकको नाम ठेगाना

1
श्री राजकुमार सिन्धी
अध्यक    
2   निवर्तमान अध्यक्ष    
3 श्री शम्भुप्रसाद जयसवाल प्रथम उपाध्यक    
4 श्री गोपालप्रसाद जयसवाल द्वितीय उपाध्यक    
5 श्री सीतारामप्रसाद उपाध्याय तृतीय उपाध्यक    
6 श्री रविन्द्रप्रसाद यादव सचिव    
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
Copyright © 2012 :: Itta Bhatta Association :: All rights reserved. Powered by : Radiant Infotech Nepal