श्री ललितपुर ईट्टा भट्टा उद्योग संघ

क्र.सं.

कार्यसमिति सदस्यको नाम

पद

सम्पर्क नम्बर

उद्योगकको नाम ठेगाना

1 श्री रामकाजी अवाले अध्यक्ष    
 2   निवर्तमान अध्यक्ष    
3 श्री प्रेमकृष्ण महर्जन उपाध्यक्ष    
4 श्री श्याम महर्जन सचिव    
5 श्री कृष्ण अवाले कोषाध्यक्ष    
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
Copyright © 2012 :: Itta Bhatta Association :: All rights reserved. Powered by : Radiant Infotech Nepal