श्री सप्तरी ईट्टा उद्योग व्यवसायी संघ

सप्तरी ईट्टा उद्योग व्यवसायी संघ, सप्तरी

क्र.सं.

कार्यसमिति सदस्यको नाम

पद

सम्पर्क नम्बर

उद्योगकको नाम ठेगाना

1
श्री भिमराज यादव
अध्यक्ष    
2   निवर्तमान अध्यक्ष    
3 श्री शंकर कुमार दास उपाध्यक्ष    
4 श्री दुर्गानन्द प्रसाद शाह सचिव    
5 श्री राजलाल महतो सदस्य    
6 श्री मो. मुस्लीम सदस्य    
7 श्री अरुण कुमार प्रधान प्रमूख सल्लाहकार (केन्द्रिय सदस्य)    
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        

 

Copyright © 2012 :: Itta Bhatta Association :: All rights reserved. Powered by : Radiant Infotech Nepal