Our Objectives

महासंघको उद्देश्यः
 
महासंघको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ ।

१.     देशभरि छरिएका ईट्टा उद्योग संघहरुलाई एक संगठनात्मक संरचनाभित्र आवद्ध गर्ने ।

२.     ईट्टा उद्योगहरुले भोग्नुपरेका ईट्टा उद्योगहरुबाट उत्पन्न समस्याहरुको कारण पत्ता लगाई नेपाल    सरकार तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरुको सहयोग र समन्वयमा समाधानका उपायहरु पत्ता     लगाउने ।

३.     देशको अर्थ व्यवस्थालाई टेवा पु¥याउन देशमा विकराल रुपले बढ्दै गएको बेरोजगारीको समस्या     समाधान गरी नेपाली श्रमिकलाई रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने र आर्थिक उन्नतिमा टेवा पु¥याउने ।

४.     रुँग्ण ईटा उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिँदै पुर्नस्थापना गर्नका लागि सहयोग गर्ने ।

५.     आफ्ना सदस्य संघहरुको नीतिगत दृष्टिकोणहरुलाई सम्बन्धित सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरुमा    पु¥याउने र ती    संस्थाहरुसँग तत्सम्बन्धमा गोष्ठी छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने ।

६.     आधुनिक प्रविधिको तालिमहरु सञ्चालन गरी उत्पादकत्व वृद्धि, वातावरणीय प्रदूषणलाई न्यून गर्नमा मद्दत गर्ने र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्ने किसिमको कार्यहरु सञ्चालन गर्ने । जसबाट वातावरणीय वायु    प्रदूषणलाई न्यून गरिन्छ ।

७.     ईट्टा उद्योगहरुको उत्पादनलाई गुणात्मक बनाई निर्माणमा सेवा पु¥याउने र विदेशमा निर्यात हुन     प्रारम्भ भएको हुँदा विदेश निर्यात गर्न सहयोग गर्ने ।

८.     देश विकास तथा निर्माणको क्रममा नयाँ ठाउँमा कुनै ईट्टा उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने भएमा उपयुक्त  ठाउँ अनुसारको नयाँ प्रविधिको लागि व्यवसायी सदस्यहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न    टेवा पु¥याउने ।

९.     राष्ट्रनिर्माण र विकासका निम्ति व्यवसायीका तर्फबट पु¥याउनु पर्ने आवश्यक योगदान दिन सदैव    तत्पर रहने ।

Copyright © 2012 :: Itta Bhatta Association :: All rights reserved. Powered by : Radiant Infotech Nepal